Wanneer is en blijft een land voor altijd een Islamitisch land?

Aan de hand van wat is overgeleverd dat het een Islamitisch land is en voor altijd zal blijven:

De boodschapper van Allāh ﷺ zei:

"Er is geen hijrah (emigratie) na Dé Opening (verovering op Mekkah)"

Bron: Sahieh Muslim: 1864 | Overleverlaar: ‘Ā’ishah Umm Al-Mu’minien رضي الله عنها

Al-Imām Ibn Hajr رحمه الله zei:

"En we halen uit deze hadieth een blijde tijding: dat Mekkah voor altijd een Islamitisch land zal blijven".

Bron: Fath Al-Bāri: boek 6 - blz: 95

Imām An-Nawawie رحمه الله zei

"En dit bevat een wonder voor de Boodschapper van Allāh ﷺ dat zij (Mekkah) een Islamitisch land zal blijven, waaruit op geen mogelijke voorstelling hijrah meer verricht zal worden".

Bron: Sharh Sahieh Muslim, boek 9 - blz: 123

De grootgeleerde Shaykh 'Abdulaziez bin Bāz رحمه الله zei:

"En de betekenis hiervan bij de geleerden is dat er geen hijrah van Mekkah (naar Madinah) is nadat Allāh het heeft geopend (het heeft laten veroveren) voor Zijn profeet ﷺ. De betekenis is niet om de hijrah in zijn totaliteit te ontkennen nee, de bedoeling is dat er geen hijrah is van Mekkah naar Madinah na Dé Opening; omdat Allāh سبحانه er een Islamitisch land van heeft gemaakt na Dé Opening. Het was dus niet meer nodig om daar hijrah vanuit te verrichten, sterker nog; de moslims die zich daar bevinden blijven daar. Wat betreft de (algemene) hijrah, die is blijvend (tot het Uur zal komen). En daarvoor is er in een andere correcte overlevering gekomen: "De emigratie (Al-Hijrah) zal niet eindigen totdat het berouw (At-Tawbah) eindigt.."

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/17219/

________________________________________

Nagekeken in het Arabisch en goedgekeurd door: Shaykh Salāh Kantush Al-‘Adeni Al-Yemeni حفظه الله
Samengesteld in het Arabisch & Vertaald door: Team Al-Mabaadie Arabic Centre