Hijrah na Dé Opening

Wat wordt er bedoeld met de hadieth (overlevering):

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا هجرةَ بعد الفتح"
[
متفق عليه]

De profeet صلى الله عليه وسلم zei:

"Er is geen hijrah (emigratie van Mekka naar Madina) na Dé Opening (verovering op Mekka)"
[overeengekomen en overgeleverd door: Al-Bukh
ārie en Muslim]

 

 Ibn Hajr رحمه الله zei in "Fath Al-Bārie":

"En we halen uit deze hadieth een blijde tijding: dat Mekka voor altijd een Islamitisch land zal blijven".
[boek 6 - blz. 95]


An-Nawawie رحمه الله zei in "Sharh Sahieh Muslim": "En dit bevat een wonder voor de Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم dat zij (Mekka) een Islamitisch land zal blijven, waaruit op geen mogelijke voorstelling hijrah meer verricht zal worden". [boek 9 - blz: 123]


Shaykh 'Abdulaziez bin Bāرحمه الله zei:

"En de betekenis hiervan bij de geleerden is dat er geen hijrah van Mekka (naar Madina) is nadat Allāh het heeft geopend (het heeft laten veroveren) voor Zijn profeet صلى الله عليه وسلم. De betekenis is niet om de hijrah in zijn totaliteit te ontkennen nee, de bedoeling is dat er geen hijrah is van Mekka naar Madina na Dé Opening; omdat Allāh سبحانه er een Islamitisch land van heeft gemaakt na Dé Opening. Het was dus niet meer nodig om daar hijrah vanuit te verrichten, sterker nog; de moslims die zich daar bevinden blijven daar. Wat betreft de (algemene) hijrah, die is blijvend (tot het Uur zal komen). En daarvoor is er in een andere correcte overlevering gekomen: "De emigratie (Al-Hijrah) zal niet eindigen totdat het berouw (At-Tawbah) eindigt.."

 

Nagekeken in het Arabisch en goedgekeurd door: Shaykh Salaah Kantush Al-‘Adeni حفظه الله 
Samengesteld in het Arabisch & Vertaald door: Team Al-Mabaadie Arabic Centre


«   »