Reizen van een vrouw in het algemeen en specifiek voor hijrah zonder mahram

Shaykh Mohammed bin Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien رحمه الله 

 

Vraag:

Moge Allaah u belonen, een vraagstelster heeft de volgende vraag: Wat is het oordeel over het reizen in een vliegtuig zonder maḥram? Wetende dat mijn maḥram mij op het vliegveld achterlaat en een andere maḥram mij opwacht op het andere vliegveld, en dit omdat mijn reis noodzakelijk was?

 

Antwoord:

“Mijn mening is dat het reizen niet toegestaan is – ik bedoel het reizen van de vrouw – zonder maḥram. Niet in een vliegtuig en niet in een auto vanwege de algemene woorden van de Profeet :

 

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

 

“Een vrouw mag niet reizen behalve met een maḥram.”

[Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 1862]

 

Als iemand zegt: ‘het vliegtuig was niet bekend in de tijd van de Profeet . ‘Dan zeggen wij: ‘dat klopt, het was niet bekend, maar het was (altijd al) bekend bij Allaah  en als het oordeel (per situatie) verschillend was (of zou kunnen zijn) dan zou de Boodschapper  dat duidelijk hebben gemaakt, of expliciet of met een aanwijzing. Dus omdat hij geen enkele uitzondering maakte weten we dat het reizen van een vrouw zonder maḥram niet is toegestaan, noch met het vliegtuig noch met iets anders’.

 

Wat betreft de woorden van sommigen: ‘een vliegtuig is net als een markt waarin mannen en vrouwen zonder maḥram (zich kunnen) verzamelen’. Dan is het antwoord hierop: ‘een markt is geen reis, en het wettelijke oordeel heeft te maken met het reizen. Dus zolang het vliegen met een vliegtuig van land naar land “reizen” wordt genoemd dan is zij “een reiziger”. Wat betreft de beredenering van sommigen dat de vrouw in het vliegtuig veilig is omdat een maḥram haar vergezelt totdat ze gaat vliegen en de andere (maḥram) haar opwacht als ze aankomt dan is dit niet juist, dus het is geen juiste beredenering’.

 

Ten eerste: omdat de maḥram die haar brengt over het algemeen niet met haar aankomt tot de deur van het vliegtuig. Zij blijft in de wachtruimte en daarna gaat ze vliegen samen met de mensen.

 

Ten tweede: als we stellen dat hij met haar tot de deur van het vliegtuig aankomt en ze voor zijn ogen plaatsneemt, kan het zijn dat er iets gebeurt wat het vliegtuig belemmert van het opstijgen. (Dit) door een technisch defect, weersverandering, of door welke reden dan ook, en dit kan gebeuren.

(Tevens) als er tegen de reizigers gezegd zou worden; ga ieder een eigen kant op, wie zal haar dan opvangen? Als we stellen dat het vliegtuig is opgestegen op haar vastgestelde tijd, is de koers naar het gewilde vliegveld gegarandeerd? Het kan zijn dat er tijdens de vlucht iets in de lucht gebeurt wat het neerdalen op het bestemde vliegveld belemmert. Het kan zijn dat er een technisch defect gebeurt zoals dat de wielen er niet uitkomen, wat ervoor zorgt dat het (vliegtuig) de andere kant opgaat, naar een ander vliegveld. Dus als ze naar een ander vliegveld gaat en daar neerdaalt wie gaat haar daar opwachten? Als we stellen dat ze veilig aankomt op het gewilde vliegveld, is het dan ook gegarandeerd dat haar maḥram die haar komt opwachten op de juiste tijd aankomt? Dit is in de realiteit niet gegarandeerd. Het kan zijn dat hij zich verslaapt, ziek wordt, een defect aan zijn auto krijgt, onderweg in een file terechtkomt of dergelijke belemmeringen waardoor hij niet op de afgesproken tijd aankomt, waarop zij na landing op het vliegveld verblijft. Waar moet zij nu naartoe? Waardoor er kwaad gebeurt. Deze gevallen, ook al zijn ze zeldzaam, één op de duizend, één op de tien duizend, maar wat belemmert ons om te zeggen: ga niet met vliegtuig? Handelend naar het bevel van de Boodschapper  toen hij zei:

 

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

 

“Een vrouw mag niet reizen behalve met een maḥram.”

[Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 1862]

 

Waardoor we veilig zijn van al deze vraagstukken. Daarom is mijn advies aan mijn moslimzusters, en ook broeders, dat ze Allaah  vrezen, en hun vrouwen niet laten reizen behalve met een maḥram. Al-Ḥamdulillaah, de zaak is gemakkelijk, ook al heeft haar maḥram een bezigheid, het is mogelijk om met dit vliegtuig mee te gaan en haar naar haar familie te brengen of naar de plek welke zij wenst om daarna terug te komen met een ander vliegtuig. Of dat een tweede maḥram hun opwacht en haar meeneemt en deze met zijn vliegtuig teruggaat.”

 

Bron: http://binothaimeen.net/content/11810?
Vertaald door: Umm Ahmed

Nagekeken vanuit het Arabisch: Team Al-Mabaadie Arabic Centre

 

 

Shaykh Ṣaaliḥ Al-Fawzaan حفظه الله 

 

Vraag:

"Moge Allāh u het beste schenken O zijne Emenentie, 

 

In de tweede vraagstelling wat gaat over een vrouw die in Europa leeft, zij vraagt over de hijrah van een ongelovige land naar een land van de moslims zonder mahram. Is dat toegestaan?"

 

Antwoord:

"Ja, deze zaak (hijrah) is een uitzondering in tegenstelling tot de voorwaarden van een mahram voor een vrouw om te kunnen reizen. Het is toegestaan voor haar om te reizen voor het verrichten van hijrah zonder mahram. Zo ook hebben de sahaabiyaat hijrah verricht vanuit Mekka in de tijd van de profeet -صلى الله عليه وسلم- zonder mahram, want dat was een noodzakelijke situatie en daarover zijn bewijzen geleverd. Maar zonder dat (uitzondering van hijrah), dan moet er een mahram (bij haar) zijn."

 

Bron: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/3068

Vertaald door: Team Al-Mabaadie Arabic Centre